OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

MATEMATIKA

V tejto sekcii si v ľavom menu vyberte z podsekcií, do ktorých postupne práce zaraďujem, alebo tu dole kliknite na jednu z ďalších "podsekcií".

ROVNICE S NEZNÁNOU V MENOVATELI
(zo stránky 
www.naucsamatiku.com od Waldemara Švábenského) 

 

 

 

Metódu KRÍŽOVKA nemusím snáď nikomu bližšie predstavovať. Možno jedine toľko, že k vyriešeniu matematickej krížovky treba riešiť - na rozdiel od iných, obyčajných - nejaké príklady. Nižšie uvedené krížovky sa viažu k nejakému učivu a zároveň sú vyhotovené k určitej téme.

LESY - percentá  (docx)   Riešenie  (doc) 
CIGARETY - 5.roč.  (doc)  
ŠETRENIE VODOU -  (doc) 
MDD - o a S rovinných útvarov  (doc) 
STEINBECK - rovnice  (doc) 
UHLY v TROJUHOLNÍKU  (doc) 
 
 
 

 

Metóda VOTRELEC spočíva v hľadaní výsledku, ktorý nepatrí medzi ostatné. V zadaní uvedieme určitý počet jednoduchýh úloh. Za zadaním uvedieme do tabuľky výsledky k daným úloham, ale neusporiadane ( teda ich poprehadzujeme). Medzi tieto výsledky vsunieme jeden naviac. Úlohou žiakov je nájsť výsledok, ktorý nepatrí ani ku jednému zadaniu, teda je „votrelcom“. Je veľmi dobré, ak sú výsledky podobné, líšiace sa napríklad len desatinnou čiarkou alebo majú zamenené číslice. Úlohy sa tak stanú obtiažnejšími a nútia žiakov venovať im viac pozornosti, musia sa viac sústrediť. Treba presne stanoviť čas na riešenie. Práca je skončená vtedy, ak sú všetky úlohy vyriešené a je odhalený votrelec. Neprípustné je tipovanie. Niektoré tematické celky nie sú vhodné na túto metódu, a preto ju tam násilne nepoužívajme (napr. konštrukčné úlohy).

HRANICE SLOVENSKA - percentá aj s riešením   (xlsx)      
CELÉ ČÍSLA  (doc)     
JEDNOTKY OBSAHU - aj s riešením  (doc)     
     
     
     
     
     
     
     

 

Metóda ABSENTÉR spočíva v hľadaní výsledku, ktorý sa nenachádza medzi ostatnými. Postup je takmer identický s „votrelcom“, len do tabuľky za úlohami neusporiadane uvedieme výsledky úloh, okrem jedného. Úlohou žiakov je nájsť výsledok niektorej úlohy, ktorý sa v tabuľke nenachádza, teda absentuje. Znova je dobré, aby výsledky boli podobné, líšiace sa desatinnou čiarkou, poprehadzovanými číslicami.

ABSENTÉR - percentá  (doc) 
ABSENTÉR - zložené zlomky  (doc) 
ABSENTÉR - rovnice  (doc) 
ABSENTÉR - vzorce o a S  (doc)