OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

INFORMATIKA

Sekcia informatiky je rozdelená na podsekcie. Vyberte si jednu z nich tu nižšie.

 Množstvo PL na ZŠ Dobřichovice

 1. Otvorte si súbor FORMÁT PÍSMA a pracujte podľa pokynov.
 2. Otvorte si súbor ROZLOŽENIE OBRÁZKOV a pracujte podľa pokynov.
 3. Stiahnite si súbor UJO a pracujte podľa pokynov v PL (oddeľovanie)
 4. Vytvorte podľa predlohy POZVÁNKU na športovú súťaž. (WORD ART, zarážky)
 5. Stiahnite si súbor ROZPRÁVKY a pracujte podľa pokynov. (obsah, obrázky)
 6. Vytvorte obrázkový ROZVRH podľa predlohy TU(tabuľka, obrázky)
 7. Stiahnite si súbor ODSEKY a pracujte podľa pokynov. (formát písma, odseky)
 8. Stiahnite si súbor ODRÁŽKY a pracujte podľa pokynov. Ukážka TU.
 9. Podľa ukážky TU vytvorte PL z matematiky na premenu jednotiek dĺžky.
 10. Podľa ukážky TU vytvorte pomôcku na vzorce z matematiky. (Automatické tvary, textové pole)
 11. Podľa ukážky TU vytvorte jednoduchú tabuľku.
 12. Podľa ukážky TU napíšte vo WORDE editorom rovníc príklady.
  13.  Projekt PEXESO

14. Odpíš slovné úlohy zo súboru TU. Potom k jednotlivým rovniciam zostav zápis, rovnicu a vyrieš.

 

Množstvo PL na ZŠ Dobřichovice

Práca s tabuľkou v 2007 - online kurz

 
 Stiahni si súbor POČTY ŽIAKOV a pracuj podľa pokynov. (suma, grafy)
 Otvor si súbor ZNAMKY a pracuj podľa zadania. (Známky v ŽK, grafy) 
 Otvor si súbor ZBER a pracuj podľa pokynov (Zber papiera, graf.)
 Zo stránky TU si prevezmi súbor SVETADIELY_ZADANIE. Ukážky OBR1, OBR2,OBR3
 V EXCELI vytvor podľa ukážky TU tabuľku malej a veľkej násobilky.
 V EXCELI vytvor podľa ukážky TU zoznamy. (Využívanie rozmnožovania.)
 Zo stránky TU si prevezmi súbor FORMATOVANIE a pracuj podľa pokynov v ňom.
 Zo stránky TU si prevezmi súbor FILTER_PL a v hlavičke nastav filtrovanie.
 Zo stránky TU si prevezmi súbor PL_FILTERaINE a pracuj podľa pokynov v ňom.
 Otvor si súbor VOĽBY v KOCÚRKOVE a vytvor tabuľku a koláčový graf.

   Otvor si súbor ANKETA-FARBY a pracuj podľa pokynov.

   Tu je ukážka grafu KOLÁČOVÉHO a tu STĹPCOVÉHO.

 Prevezmi si súbor ZOZNAM_9A a pracuj podľa pokynov v ňom.
 Zo stránky TU si prevezmi súbor ZASOBA_UCEBNIC a pracuj podľa pokynov v ňom.
 Otvor si súbor EXCEL_VEĽKONOČNÝ_NÁKUP a pracuj podľa pokynov v ňom.
 Zo stránky TU si prevezmi súbor EXCEL_NABYTOKaZBER a pracuj podľa pokynov v ňom.
VIDEO - TABUĽKY GOOGLE (EXCEL - SUMA)
VIDEO - TABUĽKY GOOGLE (EXCEL - FILTER)
VIDEO - TABUĽKY GOOGLE (EXCEL - SUBTOTAL)
PREVIERKY
Otvor si 1. PREVIERKU a pracuj podľa zadania.
Tabuľka, zlučovanie, formát bunky, priemer, suma, podm. formátovanie, stĺpcový graf.
TEST vytvorený v programe EXCEL (vyhodnocuje) STIAHNI SI

 

 PowerPoint 2003 - online kurz
 Množstvo PL na ZŠ Dobřichovice.
 Stiahni si prezentáciu POVRCH_OBJEM a pracuj podľa pokynov.
 Stiahni si prezentáciu OBVOD_OBSAH a pracuj podľa pokynov.
  MÚDRE RADY počas prezentovania
  AKO MÁ VYZERAŤ PREZENTÁCIA
  AKO SPRÁVNE PREZENTOVAŤ
 
 
OBRÁZKOVÉ RÉBUSY

 

Množstvo PL na ZŠ Dobřichovice

ODKAZY NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ on line

 1. Kreslite podľa predlohy TU štvorce. Súbor uložte pod názvom STVOREC_XY.
 2. Otvorte si súbor PASTELKY a pracujte podľa návodu.
 3. Kreslite podľa predlohy TU autobus. Súbor uložte pod názvom BUS_XY.
 4. Kreslite podľa predlohy TU dopravné značky. Súbor uložte pod názvom DOP_ZNAC_XY.
 5. Nakreslite podľa predlohy TU západ slnka. Súbor uložte pod názvom Z_SLNKA_XY.
 6. Nakreslite podľa predlohy TU výkres s tekvičkami. Názov: TEKVICA_XY.
 7. by I Want This">Stiahnite si súbor STROMČEK a vyfarbite ho podľa návodu.
 8. Stiahnite si súbor JEŽKO aj JABLKO a nakreslite takýto obrázok JESEŇ.
 
 

 

1. Otvorte si PL SEMAFOR a pracujte podľa pokynov.  
2. Otvorte si PL KVETINKA 1 a pracujte podľa pokynov.  
2. Otvorte si PL KVETINKA 2 a nakreslite podľa ukážiek podobnú kvetinku.  
   

 

Stránka Moniky Tomcsányiovej o Imagine - výborná

Čo je Imagine?
Imagine
je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý využíva moderné programovacie prostredie je určený nie len pre začiatočníkov ale aj pre pokročilých užívateľov, má v sebe  integrovaný jednoduchý editor pozadia grafickej plochy. Hlavnou črtou programu je korytnačka, ktorej  zadávame jednoduché príkazy a na ich základe sa pohybuje po monitore. Prostredníctvom korytnačky môžeme kresliť farebné obrázky, riešiť geometrické a matematické úlohy. Program obsahuje množstvo jednoduchých príkazov, pričom ich kombináciou sa dajú tvoriť zložité kresby alebo počítačové by I Want This">hry.

Pre koho je Imagine určený?  Imagine je určený pre žiakov základných, stredných škôl, študentov vysokých škôl, učiteľov a všetkých tých, ktorí sa chcú naučiť programovať.

Čo Imagine umožňuje:
- kreslenie a animovanie,
- prezentáciu projektov na internete,
- tvorbu multimediálnych aplikácií a prezentácií,
- používanie hlasového vstupu a výstupu,
- má objektovo-orientovanú štruktúru integrovanú do tradičného jazyka Logo,
- podporuje hierarchiu objektov a správaní a paralelné nezávislé procesy,
- výučbu programovania.

Budeme pracovať aj podľa pracovných listov:

PL1  (úvod, základné príkazy: do, vz, vp, vl, nechhp, nechfp, ph, pd, bod)
PL2  (opakuj, pomenuj, vytvor tlačidlo)
PL3  (nový príkaz - balón)
PL4  (dopravné značky)
   
   
   
   
  Vyskúšajte sa (prezentácia)
  Nakresli si obrázok

NAPROGRAMUJ KORYTNAČKU - on line

Imagine-podľa Tvorivej informatiky od A.Blaha a I.Kalaša
kurz určený pre učiteľov

1. lekcia 6.lekcia 11. lekcia
2. lekcia 7. lekcia 12. lekcia
3. lekcia 8. lekcia 13. lekcia
4. lekcia 9. lekcia 14. lekcia
5. lekcia 10. lekcia 15. lekcia

 

UČEBNICA IMAGINE

1. kapitola   KRAJINA IMAGINE; PERO, FARBA A HRÚBKA
2. kapitola   OPAKUJ A POMENUJ
3. kapitola   STAVEBNICE PRÍKAZOV
4. kapitola   DOLEŽITÉ UDALOSTI V ŽIVOTE KORYTNAČKY
5. kapitola   VIAC KORYTNAČIEK, VIAC MOŽNOSTÍ
6. kapitola   KORYTNA4KY A ICH TVARY
7. kapitola   ANIMOVANÉ TVARY A PROCESY
8. kapitola   PRÍKAZY S PREMENNÝMI
9. kapitola   POHYBY A PRETEKY
10. kapitola   POKUSY A ĎALŠIE HRY

 

Stránka, na ktorej sa nachádzajú rôzne hry na prácu s klávesnicou.    
     
     
     

SCRATCH - klikni na tento nadpis

je jednoduchý on line nástroj, kde sa môžeš zadarmo zaregistrovať a vytvárať animácie bez inštalácie programu. Animáciu si môžeš potom stiahnuť do svojho PC. Ako prvé si pre porozumenie zmeň jazyk na Slovenčinu. Urobíš tak kliknutím vľavo hore na "zemeguľu", kde sa Ti rozbalí roletka s ponukou jazykov. Príjemnú zábavu!

CODE - klikni na tento nadpis

je to on line programovací jazyk podobný IMAGINU, ktorý ťa postupne prevedie úlohami od najjednoduchších po zložitejšie. Veľa zdaru!