OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

MAT - LINKY

E TESTOVANIE - vstup pre žiakov do testu

ZAPÍŠ ZLOMKOM VYFARBENÚ ČASŤ

Pretože na Slovensku je veľmi veľa šikovných učiteľov, ktorí majú vytvorené tiež svoje vlastné stránky pre matematiku, v tejto sekcii vám niektoré z nich prinášam vo forme linkov nižšie.

 

 

            B-akadémia - stránka s videami na MAT
            Výborná stránka s apletmi v programe GeoGebra 3D od Martina Winklera

Stránka manželov RNDr. Michala a Ing. Anny GÖBLOVÝCH
Na tejto stránke nájdete množstvo teórie a riešených príkladov z matematiky II. stupňa ZŠ. Stránka je rozdelená podľa ročníkov - ale podľa starej koncepcie.

Stránka RNDr. Marty Megyesiovej
Na tejto stránke nájdete veľmi veľa cvičení, prezentácií, cvičení spravených buď vo Worde alebo v Exceli a mnoho iného pre matematiku II. stupňa ZŠ.

Stránka PaedDr. Kataríny Poláčikovej
Na tejto stránke nájdete tiež množstvo rôznych interaktívnych cvičení urobených hlavne v programe HotPotatoes.

POHODOVÁ MATEMATIKA - stránka Rudolfa Zrebného
Táto stránka je určená hlavne pre stredoškolákov, no nájde sa využitie aj v ZŠ.

INTERAKTÍVNE CVIČENIA - Gymnázium Moldava
Cvičenia nielen pre gymnáziá, ale aj pre ZŠ.

        Stránka učiteľa Mgr. Vladimíra Kázika
        obsahuje testy z matematiky, informatiky v rôznych podobách.

        STAVBY Z KOCIEK (pohľad spredu a sprava)
         ON line výpočty (integrály, derivácie, definičné obory, metóda najmenších štvorcov...)
        Riešené príklady z matematiky (pre ZŠ aj SŠ) PRIKLADY:EU
        Valdemar Švábenský (videá pre SŠ, ale niečo aj pre ZŠ)
        SUDOKU (česká stránka, kde sa dá nastaviť obťažnosť)
    ZLOMKOVÁ KALKULAČKA (výsledok vráti aj v zlomku aj v des. čísle)
     e-MATIKA (výborná stránka s videami pre ZŠ aj SŠ, T9, Maturita)
     Videá z rôznych oblastí MATEMATIKY - doučovanie

         PYTAGORIÁDY  - spracované formou testov pre všetky ročníky s časovaním

 

 

    LearningApps